COM(2005)708 - Herziene ontwerp-reglement van orde van de Raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding - EU monitor

EU monitor
Zondag 7 februari 2016
kalender

 

1.

Kengegevens

officiŽle titel

Advies van de Commissie over het herziene ontwerp-reglement van orde van de Raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

officiŽle Engelstalige titel

Green Paper - Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century
 
COM-nummer COM(2005)708NLEN
extra com nummer COM(2005)708
raadsdocument†i 5115/06

2.

Tekst

 

3.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, gegevens over de te volgen procedure, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en EuroparlementariŽrs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.