Artikelen bij COM(2021)776 - Wijziging van Verordening (EU) nr. 549/2013 en intrekking van elf wetgevingsbesluiten op het gebied van nationale rekeningen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Artikel 1

Bijlage A bij Verordening (EU) nr. 549/2013 wordt gewijzigd door de tekst in bijlage 1 bij deze verordening.

Artikel 2

Bijlage B bij Verordening (EU) nr. 549/2013 wordt vervangen door bijlage 2 bij deze verordening.

Artikel 3

De in bijlage 3 bij deze verordening opgenomen wetgevingsbesluiten worden ingetrokken.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.


Zij is van toepassing met ingang van 1 september 2024.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.