Artikelen bij COM(2006)754-1 - Ondertekening van een Protocol tussen de EG, Zwitserland en Liechtenstein betreffende de toetreding van Liechtenstein tot de Overeenkomst met Zwitserland inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van Die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.


Inhoudsopgave

Artikel 1

Behoudens eventuele sluiting op een later tijdstip, wordt de voorzitter van de Raad gemachtigd om de persoon aan te wijzen die bevoegd is om namens de Gemeenschap over te gaan tot ondertekening van het Protocol tussen de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend.

De tekst van het protocol en van de bijbehorende documenten is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

Overeenkomstig artikel 8, lid 3, van het protocol worden de artikelen 1 en 4 en artikel 5, lid 2, eerste zin, van dit protocol en de rechten en verplichtingen die zijn neergelegd in artikel 2 en artikel 3, leden 1 tot en met 4, van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend, na de ondertekening van dit protocol voorlopig toegepast.