Artikelen bij COM(2007)432-1 - Ondertekening van de overnameovereenkomst met Macedonië

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

dossier COM(2007)432-1 - Ondertekening van de overnameovereenkomst met Macedonië.
document COM(2007)432 NLEN
datum 19 juli 2007


Enig artikel

Onder voorbehoud van een eventuele sluiting op een later tijdstip wordt de voorzitter van de Raad hierbij gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die gemachtigd is (zijn) namens de Europese Gemeenschap de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië te ondertekenen.