Artikelen bij COM(2009)413 - Standpunt van de EG over een besluit van het bij de Overeenkomst met Zwitserland over samenwerking op het gebied van statistiek ingestelde gemengd comité tot wijziging van bijlage A bij de overeenkomst - EU monitor

EU monitor
Woensdag 21 oktober 2020
kalender

Artikelen bij COM(2009)413 - Standpunt van de EG over een besluit van het bij de Overeenkomst met Zwitserland over samenwerking op het gebied van statistiek ingestelde gemengd comité tot wijziging van bijlage A bij de overeenkomst

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.


Inhoudsopgave

Artikel 1

Het door de Europese Gemeenschap in te nemen standpunt ten aanzien van een besluit van het gemengd comité tot wijziging van bijlage B bij de overeenkomst wordt gebaseerd op het aan het onderhavige besluit gehechte ontwerpbesluit van het gemengd comité.

Artikel 2

Het besluit van het gemengd comité wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.