Artikelen bij COM(2009)632 - Standpunt EG tijdens de bijeenkomst van de ministerraad van de Energiegemeenschap (Zagreb, 18 december 2009)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Enig artikel

Met het oog op de bijeenkomst van de ministerraad van de Energiegemeenschap die op 18 december 2009 plaatsvindt in Zagreb, wordt het standpunt van de Gemeenschap over de vraagstukken die onder het toepassingsgebied vallen van artikel 300, lid 2, tweede alinea van het Verdrag, uiteengezet in de bijlage bij dit besluit.