Artikelen bij COM(2007)583 - Financiële bijdragen van de lidstaten die aan het Europees Ontwikkelingsfonds bijdragen (3e tranche van 2007) - EU monitor

EU monitor
Maandag 6 juli 2020
kalender

Artikelen bij COM(2007)583 - Financiële bijdragen van de lidstaten die aan het Europees Ontwikkelingsfonds bijdragen (3e tranche van 2007)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.


Artikel 1

De bijdragen die de lidstaten uit hoofde van de derde tranche voor 2007 aan de Commissie en de Europese Investeringsbank betalen, zijn in de bijgaande tabel opgenomen.

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing vanaf de datum waarop zij wordt vastgesteld.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten die aan het 9e EOF bijdragen.