Artikelen bij COM(2009)685 - Standpunt dat de Unie met betrekking tot de oprichting van nieuwe subcomités zal innemen in het samenwerkingscomité opgericht onder de partnerschapsovereenkomst met Armenië

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Enig artikel

Het standpunt dat de Unie dient in te nemen in het samenwerkingscomité dat is opgericht bij artikel 80 van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, met betrekking tot de oprichting van nieuwe subcomités, stemt overeen met de bijlage bij dit besluit.