Artikelen bij COM(2010)22 - Standpunt van de Unie in het interimcomité EU-Servië inzake het reglement van orde van het comité, met inbegrip van de taakomschrijving en de structuur van de subcomités EU-Servië

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Enig artikel

Het standpunt van de Unie in het interimcomité bedoeld in artikel 43 van de interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, wordt gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van het interimcomité.