Artikelen bij COM(2004)645-1 - Ondertekening van de Overeenkomst met Zwitserland op het gebied van statistiek - EU monitor

EU monitor
Woensdag 21 oktober 2020
kalender

Artikelen bij COM(2004)645-1 - Ondertekening van de Overeenkomst met Zwitserland op het gebied van statistiek

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Enig artikel

Onder voorbehoud van de sluiting, op een latere datum, van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat op het gebied van statistiek, wordt de voorzitter van de Raad bij dezen gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is om deze overeenkomst, met inbegrip van de slotakte daarbij, namens de Europese Gemeenschap te ondertekenen.