Artikelen bij COM(2006)191-1 - Ondertekening van de overnameovereenkomst met Rusland

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

dossier COM(2006)191-1 - Ondertekening van de overnameovereenkomst met Rusland.
document COM(2006)191 NLEN
datum 27 april 2006


Enig artikel

Onder voorbehoud van een eventuele sluiting op een later tijdstip wordt de voorzitter van de Raad hierbij gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die gemachtigd is (zijn) namens de Europese Gemeenschap de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie te ondertekenen.