Artikelen bij COM(2010)694 - EU-standpunt in de WTO over een transparantiemechanisme voor preferentiële handelsregelingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Enig artikel

Het standpunt van de Europese Unie in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie in verband met het aan dit besluit gehechte transparantiemechanisme voor preferentiële handelsregelingen bestaat erin de voorlopige toepassing daarvan goed te keuren.