Artikelen bij COM(2011)487 - Standpunt EU op de ministerraad van de energiegemeenschap (Chişinău, 6 oktober 2011)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Enig artikel

Met het oog op de vergadering van de ministerraad van de energiegemeenschap op 6 oktober 2011 in Chişinău wordt het standpunt van de Europese Unie met betrekking tot de onderwerpen waarop artikel 218, lid 9, van het Verdrag van toepassing is, uiteengezet in de bijlage bij dit besluit.