Artikelen bij COM(2018)194 - Sluiting van de investeringsbeschermingsovereenkomst met Singapore - EU monitor

EU monitor
Zondag 19 januari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Artikel 1

De investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds, wordt gesloten.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wijst de persoon aan die bevoegd is om namens de Europese Unie over te gaan tot de in artikel 4.15, lid 2, van de overeenkomst bedoelde kennisgeving, teneinde kenbaar te maken dat de Europese Unie ermee instemt door de overeenkomst gebonden te zijn 4 .

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.