Artikelen bij COM(2019)600 - Wijziging van Besluit (EU) 2019/276 wat betreft aanpassingen van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2019 voor migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Artikel 1

Artikel 1, lid 1, eerste alinea, van Besluit (EU) 2019/276 wordt als volgt gewijzigd: “178 715 475 EUR” wordt vervangen door “160 195 475 EUR” en “985 629 138 EUR” wordt vervangen door “930 188 138 EUR”. Het bepaalde in lid 2, eerste alinea, onder a) tot en met e), wordt vervangen door:

“a)    511 468 976 EUR in 2019;

b) 242 308 256 EUR in 2020;

c) 126 300 853 EUR in 2021;

d) 131 990 641 EUR in 2022;

e) 78 314 887 EUR in 2023.”

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.