Artikelen bij COM(2020)254 - Sluiting overeenkomst tot wijziging van de tussentijdse partnerschapsovereenkomst met de Stille-Oceaanstaten ivm toetreding Samoa

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Artikel 1

1. De overeenkomst tot wijziging van de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Stille-Oceaanstaten, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Onafhankelijke Staat Samoa en met toekomstige toetredingen van andere eilandstaten in de Stille Oceaan wordt hierbij gesloten.

2. De tekst van de wijzigingsovereenkomst is als bijlage 1 aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad geeft namens de Unie de partijen bij de overeenkomst kennis van de sluiting door de Unie van de overeenkomst tot wijziging van de overeenkomst.

Artikel 3

De wijzigingen van de overeenkomst worden niet aldus uitgelegd dat daaraan rechten kunnen worden ontleend of dat deze verplichtingen bevat die rechtstreeks voor de rechterlijke instanties van de Unie of van de lidstaten kunnen worden ingeroepen.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.