Artikelen bij COM(2021)237 - Standpunt EU in de Wereldhandelsorganisatie over het EU verzoek om verlenging van de WTO-ontheffing voor autonome handelspreferenties tav de Westelijke Balkan

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.


Inhoudsopgave

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) moet worden ingenomen, is te verzoeken om een verlenging van de bestaande WTO-ontheffing inzake de door de Unie aan de Westelijke Balkan verleende autonome handelspreferenties tot en met 31 december 2026 en de inwilliging van dat verzoek te steunen.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de Commissie.