Artikelen bij COM(2021)268 - Standpunt EU over het beoogde besluit van de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie in een schriftelijke procedure van de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten moet worden ingenomen over het beoogde besluit om de bepalingen over de CIRR’s te wijzigen, is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de Commissie.