Artikelen bij COM(2021)651 - Standpunt EU in het Gemengd Comité dat is opgericht bij artikel 63, lid 1, van de associatieovereenkomst met de Palestijnse Autoriteit

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.


Inhoudsopgave

Artikel 1

Het namens de Unie in het Gemengd Comité in te nemen standpunt is gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van het Gemengd Comité.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de Commissie.