Artikelen bij COM(2022)49 - Standpunt EU in de Partnerschapsraad met het Verenigd Koninkrijk mbt vaststelling van de richtsnoeren voor het Forum voor het maatschappelijk middenveld

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in de bij de Handels- en samenwerkingsovereenkomst opgerichte Partnerschapsraad over een overeenkomstig artikel 14 van die overeenkomst te nemen besluit, is gebaseerd op de aan dit besluit gehechte ontwerprichtsnoeren van het Forum voor het maatschappelijk middenveld.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de Commissie.