Artikelen bij COM(2022)63 - Standpunt EU in de schriftelijke procedure door de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten met betrekking tot wijziging van bijlage IV

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen ten aanzien van de vaststelling door de deelnemers van een besluit via de schriftelijke procedure tot wijziging van bijlage IV bij de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten, is opgenomen in de bijlage.

Artikel 2

Kleine wijzigingen van de voorgestelde wijzigingen van bijlage IV bij de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten in de bijlage kunnen door de vertegenwoordigers van de Unie worden goedgekeurd zonder nader besluit van de Raad.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de Commissie.