Artikelen bij COM(2022)343 - Standpunt EU in een Comité onder CETA met betrekking tot de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties voor architecten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Artikel 1

Het namens de Unie in het MRA-comité in te nemen standpunt met betrekking tot de vaststelling van een besluit over een overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van de beroepskwalificaties van architecten is gebaseerd op de aan dit besluit gehechte ontwerphandeling van het MRA-comité.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de Commissie.