Artikelen bij COM(2023)90 - Standpunt EU tov het wijzigen de regels ten aanzien van telecommunicatiediensten van bijlage XVII bij de Associatieovereenkomst met Oekraïne

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie in de loop van 2023 moet worden ingenomen in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, betreffende de wijziging van aanhangsel XVII-3 (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten) van bijlage XVII bij die overeenkomst, is gebaseerd op het ontwerpbesluit van dat comité dat aan dit besluit is gehecht.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de Commissie.