Artikelen bij COM(2023)87 - Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst met Nieuw-Zeeland

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

dossier COM(2023)87 - Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst met Nieuw-Zeeland.
document COM(2023)87 NLEN
datum 17 februari 2023

Artikel 1

De vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland (“de Overeenkomst”) wordt namens de Unie goedgekeurd.

De tekst van de Overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

Voor de toepassing van artikel 14.4 en artikel 24.3, punt h), van de Overeenkomst worden de wijzigingen of rectificaties van bijlage 14 bij de Overeenkomst door de Commissie namens de Unie goedgekeurd.

Artikel 3

Voor de toepassing van artikel 18.33 en artikel 24.3, punt i), van de Overeenkomst worden de wijzigingen van bijlage 18-A en bijlage 18-B bij de Overeenkomst door de Commissie namens de Unie goedgekeurd.

Artikel 4

De voorzitter van de Raad wijst de persoon aan die bevoegd is om namens de Unie de in artikel 27.2 van de Overeenkomst genoemde kennisgeving te verrichten, waarmee de instemming van de Unie om door de Overeenkomst gebonden te zijn, tot uiting wordt gebracht.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld 7 .