Artikelen bij COM(2023)435 - Sluiting van de Interimovereenkomst inzake Handel tussen de EU en Chili

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Artikel 1

De overeenkomst en de gezamenlijke verklaring worden hierbij namens de Unie goedgekeurd. De tekst van de overeenkomst en die van de gemeenschappelijke verklaring zijn aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

Voor de toepassing van artikel 21.20 van de overeenkomst worden wijzigingen of rectificaties van bijlage 21-A bij de overeenkomst door de Commissie namens de Unie goedgekeurd.

Artikel 3

Voor de toepassing van artikel 25.34 en artikel 33.1, lid 6, punt a), x), van de overeenkomst worden wijzigingen van bijlage 25-C bij de overeenkomst door de Commissie namens de Unie goedgekeurd.

Artikel 4

Voor de toepassing van artikel 33.11, lid 6, van de overeenkomst worden wijzigingen van de aanhangsels van de Overeenkomst inzake de handel in wijn in bijlage V bij de Associatieovereenkomst die op 18 november 2002 is ondertekend door de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds (“de Associatieovereenkomst”), zoals opgenomen in de overeenkomst, door de Commissie namens de Unie goedgekeurd.

Voor de toepassing van artikel 33.11, lid 6, van de overeenkomst worden wijzigingen van de aanhangsels van de Overeenkomst inzake de handel in gedistilleerde en gearomatiseerde dranken in bijlage VI bij de Associatieovereenkomst, zoals opgenomen in de overeenkomst, door de Commissie namens de Unie goedgekeurd.

Artikel 5

De Commissie wordt hierbij gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is om namens de Unie de in artikel 33.10 van de overeenkomst genoemde kennisgeving te verrichten, waarmee de instemming van de Unie om door de overeenkomst gebonden te zijn, tot uiting wordt gebracht.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld8.