Toelichting bij COM(1998)297 - Gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Avis juridique important

|
51998PC0297

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen /* COM/98/0297 def. - COD 98/0191 */

Publicatieblad Nr. C 325 van 23/10/1998 blz. 0005