Toelichting bij COM(2003)644-1 - Registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach), tot oprichting van een Europees Chemicaliƫnagentschap en tot wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en Verordening (EG)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

(Deze tekst kan helaas niet betrouwbaar worden weergegeven.)