Toelichting bij COM(2008)858 - Ondertekening en voorlopige toepassing van de tussentijdse partnerschapsovereenkomst met de staten in de Stille Oceaan

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Bijgaand voorstel is het rechtsinstrument voor de ondertekening en voorlopige toepassing van de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de ACS-staten in de Stille Oceaan, anderzijds: