Toelichting bij COM(2007)638 - Eén enkele aanvraagprocedure voor een werk- en verblijfsvergunning voor onderdanen van derde landen en een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

w            w

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Brussel, 23.10.2007 COM(2007) 638 definitief