Toelichting bij COM(2011)68 - Wijziging van Verordening (EU) nr. 1284/2009 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van Guinee

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1. Bij Verordening (EG) nr. 1284/2009 van de Raad zijn bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee vastgesteld, overeenkomstig Gemeenschappelijk Standpunt 2009/788/GBVB (later vervangen door Besluit 2010/638/GBVB van de Raad), in reactie op het gewelddadige optreden van de veiligheidstroepen tegen politieke demonstranten in Conakry op 28 september 2009.

2. Bij de Raad is een voorlopig akkoord tot stand gekomen, dat inhoudt dat de beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee moeten worden gewijzigd in het licht van de politieke situatie en naar aanleiding van het verslag van de internationale onderzoekscommissie die belast is met het onderzoek naar de toedracht van de gebeurtenissen van 28 september 2009 in Guinee.

3. Bovendien wordt in artikel 215, lid 3, VWEU bepaald dat de in dat artikel bedoelde handelingen de nodige bepalingen inzake juridische waarborgen dienen te bevatten. De Commissie is van mening dat artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1284/2009 een aanvulling behoeft om in volledige naleving van deze bepaling te voorzien.

4. De hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Commissie stellen voor Verordening (EU) nr. 1284/2009 van de Raad dienovereenkomstig te wijzigen.