Toelichting bij COM(2020)843 - Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening betreffende een algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

EUROPESE COMMISSIE

Brussel, 14.12.2020

COM(2020) 843 final