Overwegingen bij COM(2007)432-1 - Ondertekening van de overnameovereenkomst met Macedonië

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
dossier COM(2007)432-1 - Ondertekening van de overnameovereenkomst met Macedonië.
document COM(2007)432 NLEN
datum 19 juli 2007
 
(1) Bij besluit van 13 november 2006 machtigde de Raad de Commissie te onderhandelen over een overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

(2) De onderhandelingen vonden plaats tussen 30 november 2006 en 12 april 2007.

(3) Onder voorbehoud van een eventuele sluiting op een later tijdstip, moet de op 12 april 2007 te Brussel geparafeerde overnameovereenkomst worden ondertekend.

(4) Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, heeft het Verenigd Koninkrijk kennis gegeven van zijn wens deel te nemen aan de aanneming en toepassing van dit besluit.

(5) Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, heeft Ierland kennis gegeven van zijn wens deel te nemen aan de aanneming en toepassing van dit besluit.

(6) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van dit besluit, dat derhalve niet bindend is voor, noch van toepassing is in Denemarken.