Overwegingen bij COM(2007)504-1 - Ondertekening van de overeenkomst met Moldavië betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) Bij besluit van 19 december 2006 machtigde de Raad de Commissie te onderhandelen over een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Moldavië betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven.

(2) De onderhandelingen vonden plaats tussen 9 februari 2007 en 17 april 2007.

(3) Onder voorbehoud van een eventuele sluiting op een later tijdstip, moet de op 25 april 2007 te Chisinau geparafeerde overnameovereenkomst worden ondertekend.

(4) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van dit besluit, dat derhalve niet bindend is voor, noch van toepassing is in Denemarken.