Overwegingen bij COM(2009)685 - Standpunt dat de Unie met betrekking tot de oprichting van nieuwe subcomités zal innemen in het samenwerkingscomité opgericht onder de partnerschapsovereenkomst met Armenië

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) De samenwerkingsraad EU-Armenië heeft op 14 november 2006 een aanbeveling over de tenuitvoerlegging van het actieplan EU-Armenië goedgekeurd.

(2) Artikel 80 van de PSO bepaalt dat de samenwerkingsraad bij de vervulling van zijn taken door een samenwerkingscomité wordt bijgestaan.

(3) Op 12 oktober 1999[2] keurde de samenwerkingsraad EU-Armenië het reglement van orde van het samenwerkingscomité goed, waarmee de verantwoordelijkheid voor de instelling en verdere opzet van subcomités wordt overgedragen aan het samenwerkingscomité EU-Armenië.