Overwegingen bij COM(2004)645-1 - Ondertekening van de Overeenkomst met Zwitserland op het gebied van statistiek - EU monitor

EU monitor
Woensdag 21 oktober 2020
kalender

Overwegingen bij COM(2004)645-1 - Ondertekening van de Overeenkomst met Zwitserland op het gebied van statistiek

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
1. De Raad heeft de Commissie op 20 juli 2000 gemachtigd namens de Gemeenschap onderhandelingen met de Zwitserse Bondsstaat aan te gaan over een overeenkomst op het gebied van statistiek.

2. Het resultaat van de onderhandelingen stemt naar behoren overeen met de door de Raad gegeven onderhandelingsrichtsnoeren.

3. Onder voorbehoud van de sluiting van de overeenkomst op een latere datum is het wenselijk de op 25 juni 2004 geparafeerde overeenkomst te ondertekenen.