Overwegingen bij COM(2006)191-1 - Ondertekening van de overnameovereenkomst met Rusland

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
dossier COM(2006)191-1 - Ondertekening van de overnameovereenkomst met Rusland.
document COM(2006)191 NLEN
datum 27 april 2006
 
(1) Bij besluit van 18 september 2000 machtigde de Raad de Commissie te onderhandelen over een overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie.

(2) De onderhandelingen vonden plaats tussen 23 januari 2003 en 16 september 2005.

(3) Onder voorbehoud van een eventuele sluiting op een later tijdstip, moet de op 4 april 2006 te Moskou geparafeerde overnameovereenkomst worden ondertekend.

(4) Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, heeft het Verenigd Koninkrijk kennis gegeven van zijn wens deel te nemen aan de aanneming en toepassing van dit besluit.

(5) Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, heeft Ierland kennis gegeven van zijn wens deel te nemen aan de aanneming en toepassing van dit besluit.

(6) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van dit besluit dat derhalve niet bindend is voor, noch van toepassing is in Denemarken.