Overwegingen bij COM(2010)694 - EU-standpunt in de WTO over een transparantiemechanisme voor preferentiële handelsregelingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) De leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) hebben tijdens een vergadering van de Algemene Raad van 14-15 december 2006 besloten onderhandelingen te voeren om onder meer de voor regionale handelsovereenkomsten geldende disciplines en procedures te verduidelijken en te verbeteren.

(2) Een betere transparantie van de preferentiële handelsregelingen en de effecten daarvan is van systemisch belang en komt alle WTO-leden ten goede.

(3) De Algemene Raad van de WTO (29 juli 2010) gaf tot december 2010 de tijd om de onderhandelingen voor het transparantiemechanisme voor preferentiële handelsregelingen te voltooien.

(4) De Commissie inzake handel en ontwikkeling van de WTO sloot haar onderzoek van de kwestie af op haar 80e gewone zitting op 4 oktober 2010 en besloot het aangehechte transparantiemechanisme voor preferentiële handelsregelingen ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Raad van de WTO.