Overwegingen bij COM(2007)423-1 - Ondertekening van de overeenkomst met Bosnië en Herzegovina inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) Bij besluit van 13 november 2006 heeft de Raad de Commissie gemachtigd te onderhandelen over een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Bosnië en Herzegovina inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf.

(2) De onderhandelingen over de overeenkomst zijn op 20 december 2006 begonnen en op 10 april 2007 afgerond.

(3) Onder voorbehoud van een eventuele sluiting op een later tijdstip, moet de overeenkomst die op technisch niveau op 10 april 2007 in Brussel en op politiek niveau op 13 april 2007 in Zagreb werd geparafeerd, worden ondertekend.

(4) Overeenkomstig het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland en het Protocol tot opneming van het Schengenacquis in het kader van de Europese Unie nemen het Verenigd Koninkrijk en Ierland niet deel aan de aanneming van dit besluit; dit besluit is bijgevolg niet bindend voor noch van toepassing in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

(5) Overeenkomstig het Protocol betreffende de positie van Denemarken, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is gehecht, neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van dit besluit; dit besluit is bijgevolg niet bindend voor noch van toepassing in Denemarken.