Overwegingen bij COM(2013)423 - Ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst met Peru inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) Bij besluit van 5 juni 2003 heeft de Raad de Commissie gemachtigd met derde landen te onderhandelen over de vervanging van sommige bepalingen in bestaande bilaterale overeenkomsten door een overeenkomst op het niveau van de Unie.

(2) De Commissie heeft namens de Unie met de Republiek Peru onderhandeld over een Overeenkomst inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (hierna 'de Overeenkomst' genoemd), overeenkomstig de richtsnoeren in de bijlage bij het besluit van de Raad van 5 juni 2003.

(3) De Overeenkomst dient namens de Europese Unie te worden ondertekend, onder voorbehoud van de sluiting ervan op een later tijdstip.

(4) De Overeenkomst dient voorlopig te worden toegepast.