Overwegingen bij COM(2018)194 - Sluiting van de investeringsbeschermingsovereenkomst met Singapore - EU monitor

EU monitor
Zondag 19 januari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) In overeenstemming met Besluit nr. [XX] van de Raad is de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds (hierna "de overeenkomst”), ondertekend op [XX XXX 2018].

(2) De overeenkomst dient te worden goedgekeurd namens de Europese Unie.

(3) In overeenstemming met artikel 4.11 (Geen rechtstreekse werking) van de overeenkomst kunnen daaraan geen rechten worden ontleend of daarmee verplichtingen worden opgelegd aan personen, anders dan die welke de partijen krachtens internationaal publiekrecht hebben vastgesteld.