Overwegingen bij COM(2018)784 - Sluiting van de partnerschapsovereenkomst met Singapore - EU monitor

EU monitor
Maandag 24 februari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
dossier COM(2018)784 - Sluiting van de partnerschapsovereenkomst met Singapore.
document COM(2018)784 NLEN
datum 4†december†2018
 
(1) Overeenkomstig Besluit 2018/1047 van de Raad 2 werd de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds (hierna 'de overeenkomst' genoemd), op 19 oktober 2018 ondertekend, onder voorbehoud van de sluiting ervan op een latere datum.

(2) Het doel van de overeenkomst is de grondslag te leggen voor meer doeltreffende bilaterale betrekkingen tussen de Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Singapore, anderzijds, door een intensivering van de samenwerking en dialoog over een breed spectrum van bilaterale, regionale en multilaterale kwesties en zij is een verdere stap naar een grotere politieke en economische betrokkenheid van de Unie in Zuidoost-AziŽ.

(3) De overeenkomst moet namens de Unie worden goedgekeurd.