Overwegingen bij COM(2019)608 - Bijwerking van de richtsnoeren voor onderhandelingen over economische partnerschaps-overeenkomsten met landen en regio’s in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) Op 12 juni 2002 heeft de Raad van de Europese Unie richtsnoeren voor de onderhandelingen over economische partnerschapsovereenkomsten (EPO’s) met landen en regio’s in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) vastgesteld.

(2) De met ACS-landen en -regio’s gesloten EPO’s bevatten rendezvous-clausules voor de toekomstige herziening van die overeenkomsten.

(3) De onderhandelingsrichtsnoeren moeten worden bijgewerkt om een beter kader voor nieuwe onderhandelingen te hebben in het licht van de recente EU-beleidsinitiatieven en -prioriteiten die het gevolg zijn van de mondiale ontwikkeling van de handel.