Overwegingen bij COM(2021)651 - Standpunt EU in het Gemengd Comité dat is opgericht bij artikel 63, lid 1, van de associatieovereenkomst met de Palestijnse Autoriteit

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) De Euro-mediterrane Interim-associatieovereenkomst voor handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) ten behoeve van de Palestijnse Autoriteit van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, anderzijds (de “Interim-associatieovereenkomst”), is door de Unie gesloten bij besluit van de Raad van 2 juni 1997 1 en is op 1 juli 1997 in werking getreden.

(2) Bij artikel 63 van de Interim-associatieovereenkomst is een Gemengd Comité opgericht dat bevoegd is om bindende besluiten te nemen in de gevallen waarin de Interim-associatieovereenkomst voorziet.

(3) De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie, enerzijds, en de Palestijnse Autoriteit van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, anderzijds, inzake verdere liberalisering van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten en vis en visserijproducten en tot wijziging van de Interim-associatieovereenkomst (de “Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling”) is door de Unie gesloten bij besluit van de Raad van 20 oktober 2011 2 en is op 1 januari 2012 in werking getreden. De tijdelijke wijzigingen van de Interim-associatieovereenkomst lopen op 31 december 2021 af.

(4) Krachtens punt C, lid 1, onder a), van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling kan het bij de Interim-associatieovereenkomst opgerichte Gemengd Comité een verlenging van de tijdelijke wijzigingen van de Interim-associatieovereenkomst vaststellen bij een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling.

(5) De noodzaak om de economische en sociale ontwikkeling van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook te bevorderen, bestaat nog steeds. Dit is met name het geval na het recente geweld in en rond Gaza. Het bevorderen van de economische en sociale ontwikkeling van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook kan bijdragen tot meer politieke stabiliteit in de regio. De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling werd oorspronkelijk gesloten voor een periode van tien jaar. Gezien de aanhoudende economische problemen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook en om de stabiliteit en de betrouwbaarheid van de planning te maximaliseren, zou een verlenging van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling met nog eens 10 jaar het doeltreffendst zijn. Het is derhalve passend de tijdelijke wijzigingen met 10 jaar te verlengen.

(6) Het Gemengd Comité moet een besluit vaststellen over de verlenging van de tijdelijke wijzigingen van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling met tien jaar.

(7) Het is passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie in het Gemengd Comité moet worden ingenomen, aangezien het besluit voor de Unie bindend zal zijn.