Overwegingen bij COM(2022)336 - Machtiging tot het openen van onderhandelingen over bepalingen inzake grensoverschrijdende gegevensstromen in de Overeenkomst met Japan betreffende een economisch partnerschap

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) In artikel 8.81 van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap (“de overeenkomst”) is bepaald dat de partijen beoordelen of het noodzakelijk is om bepalingen over het vrije verkeer van gegevens in de overeenkomst op te nemen.

(2) Het bij artikel 22.1 van de overeenkomst opgerichte Gemengd Comité heeft tijdens zijn vergadering van 25 maart onderzocht of het economisch partnerschap tussen de Europese Unie en Japan baat zou hebben bij het opnemen van bepalingen inzake grensoverschrijdende gegevensstromen in de overeenkomst. Daarop voortbouwend hebben de vertegenwoordigers van de Europese Unie en Japan tijdens de 28e top EU-Japan toegezegd te overwegen de met het oog op die opname noodzakelijke onderhandelingen op te starten.

(3) De Europese Unie en Japan onderhouden hechte en dynamische economische betrekkingen, en zij hebben via hun regeling voor wederzijdse adequaatheid ’s werelds grootste zone voor de beveiligde doorgifte van persoonsgegevens tot stand gebracht. Japan is de nauwste strategische partner van de Europese Unie in de Indo-Pacifische regio en de op één na grootste handelspartner van de Europese Unie in Azië.

(4) De Europese Unie voert op bilateraal niveau met een aantal derde landen onderhandelingen over voorschriften voor grensoverschrijdende gegevensstromen, alsook in het kader van de lopende WTO-onderhandelingen over elektronische handel. Derhalve is het passend de Commissie te machtigen tot het openen van onderhandelingen met het oog op het opnemen van bepalingen inzake gegevensstromen in de overeenkomst, in overeenstemming met de horizontale bepalingen inzake grensoverschrijdende gegevensstromen en de bescherming van persoonsgegevens bij handelsbesprekingen 6 .