Overwegingen bij COM(2023)230 - Machtiging tot het openen van onderhandelingen over regels voor de digitale handel met Korea en met Singapore

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) De Europese Unie heeft diepe en dynamische economische betrekkingen met de Republiek Korea en met Singapore. De Republiek Korea en Singapore zijn nauwe strategische partners van de Europese Unie in de Indo-Pacifische regio en belangrijke handelspartners voor de Europese Unie in Azië. De Europese Unie heeft sinds 2011 een vrijhandelsovereenkomst met de Republiek Korea en sinds 2019 een vrijhandelsovereenkomst met Singapore. Deze vrijhandelsovereenkomsten voorzien in substantiële verbintenissen voor de handel in goederen en diensten tussen de partijen, maar bevatten geen uitgebreide regels inzake digitale handel.

(2) Overeenkomstig de strategie van de Europese Unie voor de Indo-Pacifische regio van september 2021 heeft de Europese Unie gestreefd naar nauwere samenwerking met de Republiek Korea en met Singapore op het gebied van de digitale handel. De Europese Unie en de Republiek Korea zijn op 28 november 2022 een digitaal partnerschap aangegaan en hebben in dat verband op 30 november 2022 overeenstemming bereikt over niet-bindende beginselen voor digitale handel. De Europese Unie en Singapore zijn op 1 februari 2023 een digitaal partnerschap aangegaan en hebben op 31 januari 2023 overeenstemming bereikt over niet-bindende beginselen voor digitale handel.

(3) De met de Republiek Korea en Singapore overeengekomen beginselen inzake digitale handel laten zien dat de manier waarop beide landen de digitale handel benaderen, goed aansluit bij de manier waarop de Europese Unie dat doet.

(4) De Europese Unie heeft in verschillende bilaterale onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst met derde landen overeenstemming bereikt over regels voor de digitale handel. De Europese Unie neemt ook deel aan een aantal onderhandelingen in het kader waarvan regels voor de digitale handel worden ontwikkeld, waaronder de lopende onderhandelingen over elektronische handel in het kader van de WTO. Daarom is het passend de Commissie te machtigen onderhandelingen te openen over bindende regels voor de digitale handel die in overeenstemming zijn met deze overeenkomsten en dezelfde doelstellingen nastreven als de Europese Unie in de lopende onderhandelingen wil bereiken.