Overwegingen bij COM(2023)312 - Ondertekening van de Overeenkomst ter facilitering van duurzame investeringen tussen de EU en Angola

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) Op 6 mei 2021 heeft de Raad de Commissie gemachtigd te onderhandelen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Angola inzake investeringsfacilitering (“de overeenkomst”).

(2) Op 18 november 2022 zijn de onderhandelingen over de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Angola met succes afgerond.

(3) De overeenkomst moet derhalve namens de Unie worden ondertekend, onder voorbehoud van de sluiting ervan op een latere datum.