Bijlagen bij COM(2021)579 - Toepassing van een stelsel van algemene tariefpreferenties

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

dossier COM(2021)579 - Toepassing van een stelsel van algemene tariefpreferenties.
document COM(2021)579 NLEN
datum 22 september 2021
bijlage 1).

De nieuwe verordening zou de bestaande preferenties grotendeels bestendigen, maar de voorwaarden voor de graduatie van afzonderlijke productafdelingen aanscherpen. Bijgevolg zou het traject van de inkomstenderving in het kader van de nieuwe verordening iets lager liggen dan onder de huidige regelgeving 32 . Bovendien zou de mogelijkheid dat landen buiten de regeling vallen omdat zij de hogere middeninkomensstatus bereiken of een vrijhandelsovereenkomst met de EU sluiten, ertoe bijdragen dat de inkomstenderving lager uitvalt.

De totale inkomstenderving zou 3 970 miljoen euro (bruto) bedragen. Na aftrek van 25 % die in de lidstaten worden ingehouden om de inningskosten te compenseren, zou het verlies aan inkomsten voor de EU-begroting 2 978 miljoen euro bedragen, verdeeld over de verschillende regelingen op de volgende wijze:

Miljoenen euro’sPreferentiële invoerInkomstenderving25 % aftrek “inningskosten lidstaten”
EBA25 1712 7642 073
SAP+8 406776582
SAP13 005430323
Totaal46 5833 9702 978

Bijlage 1: Effect op de inkomsten van de EU per SAP-begunstigde

EBA-landenTotale invoer x 1000 EURIn aanmerking komende invoer x 1000 EURPreferentiële invoer x 1000 EURMBN gemiddeldeGemiddeld EBA-rechtEU-inkomstenderving x 1000 EUR
Afghanistan49 65519 50114 8022,9 %-434
Angola3 520 99037 27031 0047,7 %-2 378
Bangladesh15 927 62915 874 49815 366 17611,7 %-1 805 019
Benin19 1832 8542 0597,0 %-145
Bhutan10 0229 8179 4355,7 %-542
Burkina Faso242 09020 94420 0006,1 %-1 225
Burundi31 5052621425,3 %-7
Cambodja4 574 2514 428 2344 173 90911,9 %-497 288
Centraal-Afrikaanse Republiek12 14966----
Tsjaad135 5151 950----
Comoren23 4169 4088 6916,6 %-573
Congo (Democratische Republiek)822 1828 4531 79411,1 %-200
Djibouti3 1848748111,5 %-9
Equatoriaal-Guinea886 11616 8437 4070,7 %-52
Eritrea1 9621 7371 68111,9 %-200
Ethiopië520 210255 691246 8548,8 %-21 684
Gambia13 24710 89710 1458,0 %-808
Guinee732 4354 5341 7385,9 %-103
Guinee-Bissau64 2995154118,4 %-35
Haïti33 89010 6728 74711,0 %-962
Kiribati66651211,0 %-1
Laos285 962240 844212 04010,0 %-21 274
Lesotho299 4454 7105979,1 %-54
Liberia327 0563 1132 0014,5 %-90
Madagaskar906 173698 6208 1516,9 %-566
Malawi259 579246 715238 1990,1 %-199
Mali30 9425 8733 7005,1 %-189
Mauritanië675 106336 957332 8258,8 %-29 243
Mozambique1 619 4611 144 7601 099 7753,0 %-33 386
Myanmar2 731 9982 593 0152 470 85911,0 %-273 017
Nepal67 71959 53555 3297,9 %-4 377
Niger6 1853 9272 5831,0 %-26
Rwanda52 00210 96810 0465,9 %-593
Sao Tomé en Principe7 6598777403,4 %-25
Senegal471 995337 004330 18610,0 %-32 859
Sierra Leone265 6732 9271 4553,3 %-48
Salomonseilanden61 55961 41961 27222,2 %-13 612
Somalië23 119301---
Zuid-Soedan1 8621 447---
Soedan272 3487 9756 9981,6 %-113
Tanzania419 033232 563225 1344,0 %-9 052
Oost-Timor4 1871 256012,3 %-0
Togo211 71117 56316 3596,4 %-1 045
Tuvalu22488---
Uganda416 610131 769129 2427,6 %-9 798
Vanuatu74277224,0 %-1
Jemen95 4819 7268 72313,2 %-1 148
Zambia352 62254 29849 8522,8 %-1 371
Totaal EBA37 490 44926 923 41625 171 17611,0 %2 763 751

SAP+-landenTotale invoer x 1000 EURIn aanmerking komende invoer x 1000 EURPreferentiële invoer x 1000 EURMBN gemiddeldeGemiddeld SAP+-rechtEU-inkomstenderving x 1000 EUR
Armenië334 119200 580196 6574,6 %-9 028
Bolivia547 50983 01778 2031,7 %-1 319
Kaapverdië84 53768 04061 24020,1 %-12 288
Republiek Kirgizië104 7347 4444 5415,5 %-249
Mongolië74 70517 35114 06011,0 %-1 542
Pakistan5 917 0435 268 9425 116 96710,1 %-514 803
Filipijnen7 075 0782 437 0121 766 6827,6 %-133 553
Sri Lanka2 266 8021 922 8011 167 8438,9 %-103 391
Totaal SAP+16 404 52810 005 1878 406 1939,2 %776 174

Landen standaard-SAPTotale invoer x 1000 EURIn aanmerking komende invoer x 1000 EURPreferentiële invoer x 1000 EURMBN gemiddeldeGemiddeld SAP-rechtEU-inkomstenderving x 1000 EUR
Congo737 1472 6232367,4 %4,1 %8
Cookeilanden6 3851 083--
India38 052 1278 626 4527 929 0339,6 %6,5 %247 014
Indonesië13 531 0566 140 2994 835 0948,2 %4,6 %174 707
Kenia971 904334 1981 6404,9 %1,9 %50
Micronesia3924411,5 %7,0 %0
Nauru20210--
Nigeria17 072 490161 796129 0497,3 %2,8 %5 726
Niue26935--
Samoa879457--
Syrië44 37823 6354 1438,3 %4,4 %162
Tadzjikistan42 09114 08212 51711,5 %9,1 %299
Tonga2371771279,7 %3,2 %8
Oezbekistan172 288106 67893 5956,7 %4,3 %2 220
Totaal standaard-SAP70 631 49415 411 55013 005 4389,1 %5,8 %430 195


Bijlage 2: Effecten van verlaagde drempels voor graduatie van producten 33

SAP-landenGegradueerde afdelingenTotale invoer x 1000 EURIn aanmerking komende invoer x 1000 EURPreferentiële invoer x 1000 EURMBN gemiddeldeGemiddeld SAP-rechtEU-inkomstenderving x 1000 EUR
CongoS-0571 8543 8503 8490,7 %0,7 %27
IndiaS-03273 555262 840254 6635,3 %3,5 %8 923
IndiaS-07a985 329960 287848 8556,5 %5,2 %44 061
IndiaS-07b760 733725 509692 4503,7 %3,6 %25 000
IndiaS-08 a136 918112 623108 0554,8 %3,4 %3 719
IndiaS-08b1 082 7531 082 7301 015 0733,9 %3,3 %33 782
IndiaS-13641 617433 108380 1324,6 %3,0 %11 527
IndiaS-165 105 0313 480 9802 633 8462,9 %2,9 %75 580
IndiaS-17 a19 40319 21911 9071,8 %1,8 %213
IndonesiëS-05431 5693433231,2 %1,2 %4
IndonesiëS-06b1 270 9981 095 7281 003 9574,9 %4,9 %49 309
IndonesiëS-09 a367 84689 45387 4386,0 %3,3 %2 883
IndonesiëS-09b37 71837 61635 4733,7 %3,7 %1 301
NigeriaS-0516 185 680167
Totaal27 371 0048 304 4537 076 0204,1 %3,6 %256 328


(1) De term “ontwikkelingslanden” wordt gebruikt volgens de terminologie van de WTO; zie bijvoorbeeld de aanhef van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de WTO (“Erkennende dat er positieve inspanningen nodig zijn om ervoor te zorgen dat ontwikkelingslanden, en met name de minst ontwikkelde onder hen, een aandeel in de groei van de internationale handel verwerven dat in overeenstemming is met de behoeften van hun economische ontwikkeling”) en de GATT-machtigingsclausule (“Besluit betreffende een gedifferentieerde en gunstigere behandeling, reciprociteit en vollediger deelneming van ontwikkelingslanden”).
(2) Verdrag betreffende de Europese Unie – TITEL V: ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE HET EXTERN OPTREDEN VAN DE UNIE EN SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE HET GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS EN VEILIGHEIDSBELEID – Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen betreffende het extern optreden van de Unie – Artikel 21 ( https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2008/art_21/oj?locale=nl )
(3) COM(2021) 66 final van 18 februari 2021 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2021/EN/COM-2021-66-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
(4) Wat de beleidscoherentie voor ontwikkeling betreft, luidt artikel 208 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie: “De Unie houdt bij de uitvoering van beleid dat gevolgen kan hebben voor de ontwikkelingslanden rekening met de doelstellingen van de ontwikkelingssamenwerking.”
(5) Werkdocument van de diensten van de Commissie, Midterm Evaluation of the Generalised Scheme of Preferences ( SWD(2018) 430 final ), http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156085.pdf
(6) Zo heeft het EBA-begunstigde Bangladesh sinds 2011 zijn uitvoer naar de EU bijna verdubbeld, van toen 9 miljard EUR tot ongeveer 18 miljard EUR in 2018. De uitvoer uit de SAP-landen, met name uit de MOL’s, is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Er werd gebruikgemaakt van de vrijwaringsmaatregelen van het stelsel. Door de sociaaleconomische ontwikkeling te bevorderen, met eerbiediging van de kernwaarden, heeft het SAP een positieve bijdrage geleverd aan de bevordering en bescherming van de mensenrechten en rechten van werkenden. In de MTE werd evenwel opgemerkt dat het effect van het SAP op de milieubescherming minder evident was.
(7) https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/706f539c-f0db-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-221478841 and https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/be174994-f337-11eb-aeb9-01aa75ed71a1/language-en
(8) https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f7031da3-f0dc-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en
(9) Berekend als procentueel aandeel van een bepaalde, uit een begunstigd land in de EU ingevoerde productgroep in de totale EU-invoer van die productgroep uit alle SAP-begunstigde landen.
(10) De mogelijkheid van gedeeltelijke intrekking van preferenties werd ingevoerd als gevolg van de hervorming van het SAP in 2012.
(11) Uit de CGE-analyse blijkt dat het bbp van de EU met maximaal 0,01 % zou dalen, terwijl de relatieve verliezen van de SAP-landen groter zouden zijn, d.w.z. tussen de 0,04 % en de 0,07 %. Deze betrekkelijk gematigde gemiddelde daling doet niet af aan het feit dat sommige landen sterkere nadelige gevolgen zouden ondervinden, met name Pakistan en Bangladesh, met een verlies van maximaal 0,3 % respectievelijk 0,36 % van het bbp.
(12) De gegevens voor 2020 zijn beschikbaar, maar zijn niet gekozen als basis voor de berekeningen omdat dit als een ongewoon en niet-representatief jaar wordt beschouwd.
(13) Zie voor nadere bijzonderheden het financieel memorandum.
(14) Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad (PB L 303 van 31.10.2012, blz. 1).
(15) Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad van 22 juli 2008 betreffende de toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties vanaf 1 januari 2009 en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 552/97 en (EG) nr. 1933/2006 en de Verordeningen (EG) nr. 1100/2006 en (EG) nr. 964/2007 van de Commissie (PB L 211 van 6.8.2008, blz. 1).
(16) COM(2021) 66 final van 18 februari 2021.
(17) Wat de beleidscoherentie voor ontwikkeling betreft, luidt artikel 208 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie: “De Unie houdt bij de uitvoering van beleid dat gevolgen kan hebben voor de ontwikkelingslanden rekening met de doelstellingen van de ontwikkelingssamenwerking.”
(18) Verenigde Naties (2015). Resolutie van de Algemene Vergadering van 25 september 2015, Transforming our World: the Agenda 2030 for Sustainable Development (A/RES/70/1), beschikbaar op: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
(19) Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 1).
(20) Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 558).
(21) PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
(22) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
(23) Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).
(24) Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (PB L 176 van 30.6.2016, blz. 21).
(25) Verordening (EU) 2016/1037 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (PB L 176 van 30.6.2016, blz. 55).
(26) Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).
(27) Verordening (EU) 2019/2152 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende Europese bedrijfsstatistieken en tot intrekking van tien rechtshandelingen op het gebied van bedrijfsstatistieken (PB L 327 van 17.12.2019, blz. 1).
(28) De bedragen per jaar moeten een raming zijn op basis van de in deel 5 gedefinieerde formule of methode. Voor het eerste jaar wordt het jaarlijkse bedrag normaal gesproken uitbetaald zonder vermindering of pro rata.
(29) Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20 % aan inningskosten.
(30) Alleen te gebruiken indien noodzakelijk.
(31) De gegevens voor 2020 zijn beschikbaar, maar zijn niet gekozen als basis voor de berekeningen omdat dit als een ongewoon en niet-representatief jaar wordt beschouwd.
(32) Zie bijlage 2 voor nadere bijzonderheden.
(33) Naast die welke zijn vermeld in Uitvoeringsverordening (EU) 2019/249 van de Commissie