Bijlagen bij COM(2021)776 - Wijziging van Verordening (EU) nr. 549/2013 en intrekking van elf wetgevingsbesluiten op het gebied van nationale rekeningen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage A bij Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad met betrekking tot de beginselen voor prijs- en volumemetingen in de nationale rekeningen (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5054).

(19)

   Beschikking 98/715/EG van de Commissie van 30 november 1998 ter verduidelijking van bijlage A bij Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap met betrekking tot de beginselen voor prijs- en volumemetingen (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 3685).