Bijlagen bij COM(2011)851 - Toekomst van de btw: Naar een eenvoudiger, solider en efficiënter btw-stelsel aangepast aan de eengemaakte markt - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 15 augustus 2020
kalender

Bijlagen bij COM(2011)851 - Toekomst van de btw: Naar een eenvoudiger, solider en efficiënter btw-stelsel aangepast aan de eengemaakte markt

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage A, tabel 8.

[9] COM(2010) 2020 van 3.3.2010.

[10] COM(2011) 206 van 13.4.2011.

[11] Eerste Richtlijn 67/227/EEG van de Raad en Tweede Richtlijn 67/228/EEG van de Raad van 11 april 1967.

[12] COM(2008) 394 van 25.6.2008.

[13] COM(2009) 544 van 22.10.2009, bijlage, blz. 83.

[14] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/administrative-burdens/high-level-group/index_en.htm

[15] http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/ vat_public_sector.pdf

[16] Copenhagen Economics, Study on reduced VAT applied to goods and services in the Member States of the European Union , Final Report, 21.6.2007.

[17] België, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

[18] COM(2006) 254 van 31.5.2006; COM(2007) 758 van 23.11.2007.

[19] COM(2008) 870 van 1.12.2008.

[20] Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad van 7 oktober 2010.

[21] Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89 van de Raad van 29 mei 1989.

[22] Een model waarbij de koper de btw bij een bank van de fiscus op een geblokkeerde btw-bankrekening zet die alleen door de leverancier/dienstverrichter kan worden gebruikt voor de betaling van btw aan de geblokkeerde bankrekening van zijn leveranciers/dienstverrichters.

[23] Een model waarbij de belastingplichtige vooraf gedefinieerde transactiegegevens gestructureerd in een overeengekomen formaat in een beveiligd btw-datawarehouse laadt dat door hem wordt beheerd en toegankelijk is voor de belastingdiensten.