Bijlagen bij COM(2012)392 - Partnerschap voor groei en innovatie ter versterking van de Europese onderzoeksruimte - EU monitor

EU monitor
Maandag 26 oktober 2020
kalender

Bijlagen bij COM(2012)392 - Partnerschap voor groei en innovatie ter versterking van de Europese onderzoeksruimte

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage bij de effectbeoordeling van de diensten van de Commissie met de – bv. het aandeel van de nationale O&O-begroting dat via financiering op projectbasis wordt toegewezen als indicator voor de doelmatigheid van het onderzoekssysteem van een land, of het aandeel van op de EU-schaal op Euraxess gepubliceerde onderzoeksvacatures als indicator van een open recruteringsbeleid.